Στο 9,5% το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Στο 9,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας μειώθηκε το 2011 το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.
Παρά τη μείωση του κατά 8,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με την πρόβλεψη – στόχο (8,5% του ΑΕΠ) που είχε τεθεί από τους δανειστές μας στην τελευταία αναθεώρηση του Μνημονίου τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος η βελτίωση του Εξωτερικού Ισοζυγίου αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 3,6 δισεκ. ευρώ και τη διεύρυνση του πλεονάσματος τόσο του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 1,4 δισεκ. ευρώ όσο και του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 0,4 δισεκ. ευρώ, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μεγάλη αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ. Θετική χαρακτηρίζεται από την ΤτΕ η κατά 17,3% αύξηση των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων. Ωστόσο, οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές εμφάνισαν σχετικά περιορισμένη μείωση (μόνο κατά 4,5%). Σε κάθε περίπτωση οι εισαγωγές λοιπών προϊόντων υπερβαίνοντας τα 26 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτουν σημαντικά τις εξαγωγές οι οποίες κυμαίνονται σε 13,2 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο υπηρεσιών καταγράφεται βελτίωση του πλεονάσματος, καθώς το τουριστικό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρας μας αυξήθηκε αισθητά – κατά 9,5% – σε σύγκριση με το 2010, Σύμφωνα με τα στοιχεία της “έρευνας συνόρων” της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2011 οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,5%. Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 8,6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 923 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2010, εξέλιξη που αντανακλά την αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους μερίσματα και κέρδη κατά 10,3%. Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 579 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 380 εκατ. ευρώ από εκείνο του 2010.

Το 2011 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ, έναντι 2,1 δισ. ευρώ το 2010. Η άνοδος αυτή αντανακλά σχεδόν αποκλειστικά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 3,25 δισ. ευρώ, κατά 1,0 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του 2010

Συνολικά οι ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό περιορίστηκαν στα 18,4 δισ. ευρω το 2011 από 20,9 δισ. ευρώ το 2010.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών καταγράφεται μικρή αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες εμφάνισαν το 2011 καθαρή εισροή ύψους 25 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 457 εκατ. ευρώ το 2010.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 17,3 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 20,9 δισ. ευρώ το 2010. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την εκροή κεφαλαίων κυρίως λόγω μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδώσει κάτοικοι Ελλάδος κατά 23,2 δισ. ευρώ και δευτερευόντως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε παράγωγα εξωτερικού κατά 707 εκατ. ευρώ,

Ο καθαρός δανεισμός του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 39,4 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος ακαθάριστος δανεισμός βάσει του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε σε 41,5 δισ. ευρώ.

[via]

Advertisements

About Bantito

Here i am..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: