Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και τα υπαρκτά προβλήματα

Η Φυσικοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας μέσα από την βελτίωση των παροχών, της αποτελεσματικότητας της… θεραπευτικής παρέμβασης και γενικότερα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ελεύθερη πρόσβαση και η ελεύθερη επιλογή του επαγγελματία υγείας αποτελούν τη θεμέλια λίθο ενός δημοκρατικού και αποδοτικού συστήματος υγείας.

Αντιμετώπιση των ξεπερασμένων υποδομών του συστήματος υγείας

Θα πρέπει να προαχθεί η χρησιμοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για την αναγνώριση των περισσότερο αποδοτικών κλινικών παρεμβάσεων με σχέσεις κόστους – αποτελέσματος. Επίσης να υπάρξει εναρμόνιση με τις διεθνώς τεκμηριωμένες κλινικές οδηγίες για τον περιορισμό της υπέρχρησης φαρμάκων και επεμβάσεων.

Σύγκριση αποτελεσματικότητας μέσω της έρευνας.

Οι Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις συγκρινόμενες με χειρουργεία, φαρμακευτικές και άλλες ιατρικές παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερα στην οικονομία της υγείας. Μεγάλος αριθμός ερευνών τις τοποθετεί στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης οξέων και χρόνιων παθολογιών και φαίνονται άμεσα σχετιζόμενες με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την μείωση του συνολικού κόστους για την υγεία. Η έρευνα πρέπει να προάγεται διότι θα οδηγεί στις καλύτερες και οικονομικότερες των θεραπευτικών επιλογών.

Συμμετοχή των Φυσικοθεραπευτών σε κρατικούς φορείς και Διεπιστημονικές ομάδες

Με το 75% του συνολικού κόστους υγείας (Δεδομένα ΗΠΑ) να σχετίζεται με χρόνια περιστατικά γίνεται κάτι περισσότερο από επιτακτικό το να προαχθούν οι διεπιστημονικές ομάδες αντιμετώπισης βασισμένες στα πιο ισχυρά κλινικά μοντέλα με συνεχή επιμόρφωση και συνεργασία.

Η Κατάσταση σήμερα:

Το κράτος με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ “αναγκάζει” το σύνολο των Φυσικοθεραπευτών να δέχονται το 90% περίπου των ασφαλισμένων. Άρα ο ελεύθερος επαγγελματίας γίνεται ”υπάλληλος” του κράτους αφού βρίσκεται σε μια άμεση σχέση οικονομικής εξάρτησης από αυτό. Δεδομένης της οικονομικής στενότητας του κράτους γίνεται ξεκάθαρο πως οι οποιεσδήποτε μεταβολές ή η μη ικανότητα πληρωμής των χρεών του εκφράζονται απευθείας στον υπό το καθεστώς σύμβασης Φυσικοθεραπευτή. Η κατάσταση αυτή είναι περισσότερο επιδεινωμένη και από τα παλαιότερα χρέη των επί μέρους ασφαλιστικών ταμείων. Κατά συνέπεια και χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής αυτή τη στιγμή ο ελεύθερος επαγγελματίας Φυσικοθεραπευτής βουλιάζει καθημερινά στα χρέη του μη έχοντας κανένα άλλο τρόπο εξοικονόμησης εσόδων ενώ ταυτόχρονα του ζητείται να πληρώνει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Ερωτούμε με ποιο τρόπο φαντάζεστε ότι αυτό μπορεί να συνεχίζεται; Δεδομένης της μη πληρωμής τόσο των παλαιοτέρων χρεών όσο και των τρεχόντων εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού ο οικονομικός στραγγαλισμός ολοκληρώνεται. Θεωρούμε πως αν δεν υπάρχουν άμεσες και εφαρμόσιμες δεσμεύσεις από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να κληθούμε σε συνάντηση προς εξεύρεση λύσεων. Με όποια οικονομική λογική να το προσεγγίσει κανείς, είναι πασιφανές το δίκαιο του αιτήματος μας. Δεν μπορεί σε μια σχέση άμεσης κατά το πλείστον οικονομικής εξάρτησης ο ‘’εργοδότης’’ να μην πληρώνει τα χρέη του, να ζητά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και ταυτόχρονα να περιχαρακώνει έναν κλάδο, από άλλο τρόπο διεκδίκησης – εξοικονόμησης των δεδουλευμένων και των εσόδων του.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

[via]

Advertisements

About Bantito

Here i am..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: