«Οδικός χάρτης» για μία οικονομία χαμηλών εκπομπών

Βελτίωση του συστήματος εμπορίας ρύπων για να διασφαλισθεί η μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 80% μέχρι το 2050 ζητά η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ.Άλλωστε, πέραν της περιβαλλοντικής παραμέτρου υπάρχει το ζήτημα της επάρκειας των αποθεμάτων υδρογονανθράκων σε ποσότητες τέτοιες ώστε να εξασφαλίζονται τιμές που δεν θα καταστρέψουν την οικονομία.

Η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ ενέκρινε στα τέλη Ιανουαρίου, έκθεση του Βρετανού ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, Chris Davies, με την οποία παρέχεται μεν στήριξη στον «Οδικό Χάρτη» για την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη ανάπτυξη («Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050″) που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνεται όμως ότι απαιτείται αύξηση των επενδύσεων στις πράσινες τεχνολογίες που αποσκοπούν στον περιορισμό της κατανάλωσης υδρογονανθράκων.

Ο «χάρτης», προβλέπει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους για τους τομείς που κυρίως ευθύνονται για τη ρύπανση, όπως είναι η ηλεκτροπαραγωγή, η μεταποίηση, οι μεταφορές, οι κατασκευές και η γεωργία.

Ο ένας τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών είναι να περιορισθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να «εξαγοράζουν» μέσω των αδειών εκπομπής ρύπων τη ρύπανση που προκαλούν χωρίς να νιώθουν έτσι την ανάγκη να επενδύσουν σε γνήσιες τεχνολογικές λύσεις.

Προτείνει έτσι η έκθεση να περιορισθεί «σημαντικά» ο αριθμός των αδειών εκπομπής ρύπων που κυκλοφορούν καθώς και για αλλαγές στον τρόπο διάθεσής τους. Η έκθεση αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ το Μάρτιο.

[via]

Advertisements

About Bantito

Here i am..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: