Στο υπουργικό το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση του Ελληνικού

Στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκεται πλέον το προσχέδιο του νόμου για το σχέδιο ανάπτυξης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, το οποίο θα συζητηθεί στο προσεχές συμβούλιο. Το προσχέδιο δίνονται…
οι βασικές κατευθύνσεις χρήσεων γης και συνολικής αξιοποίησης ως βασικό πλαίσιο για τις προσφορές που αναμένονται μέχρι 30 Μαρτίου από υποψήφιους επενδυτές με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει δημοσιοποιηθεί στις 8-12-2011, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Όπως επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος, με τις προτεινόμενες διατάξεις της Ενότητας Α΄ του υποβληθέντος προσχεδίου:

Επιδιώκεται η ρύθμιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη συνδυασμένη ανάπτυξη και αξιοποίηση του τέως Αεροδρομίου του Ελληνικού, του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, τα οποία συγκροτούν από κοινού τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Προσδιορίζονται οι χωροταξικοί, πολεοδομικοί αλλά και δημοσιονομικοί και αναπτυξιακοί στόχοι της αξιοποίησης.

Προσδίδεται στο ακίνητο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, για πρώτη φορά, ενιαία και συνολική πολεοδομική ταυτότητα, συμβατή με τον αναπτυξιακό του προορισμό και τη μακρο-χωροταξική του ένταξη.

Καθορίζονται, ειδικότερα, τα βασικά πολεοδομικά μεγέθη του ακινήτου (γενικές χρήσεις γης, μικτός συντελεστής δόμησης, ύψος κτιρίων και εγκαταστάσεων, μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη, ελάχιστο εμβαδόν Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής κλπ).

Eισάγεται ειδική διαδικασία για την αξιοποίηση του ακινήτου, με σαφή βήματα ανά στάδιο, η οποία συμβαδίζει με τη διαδικασία επενδυτικής ωρίμανσης και μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στην κλίμακα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης όσο και στην πρωτοτυπία του αναπτυξιακού εγχειρήματος.

Παρέχεται, ειδικότερα, η εξουσιοδότηση για την έγκριση του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του ακινήτου με Προεδρικό Διάταγμα για λόγους κυρίως ασφάλειας δικαίου στη διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου.

Παρέχονται οι εξουσιοδοτήσεις για τις λοιπές εγκρίσεις (ΥΑ ή ΚΥΑ) εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου και έτσι αποσαφηνίζεται πλήρως και συστηματοποιείται το αδειοδοτικό/χωροθετικό «τοπίο» της αξιοποίησης του ακινήτου, αλλά και ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών της επένδυσης.
Ενδυναμώνεται η επενδυτική αξία του ακινήτου και διευκολύνεται η διαδικασία αξιοποίησής του που έχει ήδη δρομολογηθεί από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Αποτυπώνεται, δηλαδή, πλήρως το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του ακινήτου, πριν την εμφάνιση των επενδυτών, οι οποίοι έχουν κληθεί (διεθνώς) να εκδηλώσουν κατ’ αρχήν το ενδιαφέρον τους στον διαγωνισμό την 30.3.2012.

Επίσης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του προσχεδίου νόμου:

Συνιστάται το Γραφείο Ελληνικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα λειτουργήσει ως «υπηρεσία μίας στάσεως» για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση και εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου.

Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την κατεδάφιση από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κτιρίων, εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων που βρίσκονται στην περιοχή αξιοποίησης και τα οποία επίσης ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Μεταφέρονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης και της παράκτιας ζώνης έμπροσθεν του πρώην αεροδρομίου (Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά) η οποία ήδη έχει περιγραφεί στο αντικείμενο αξιοποίησης του διαγωνισμού.

Καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αποβολής των τρίτων (παραχωρησιούχων, χρηστών και μισθωτών) από το ακίνητο, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και της ωρίμανσής του, ιδίως σε περιπτώσεις δυστροπίας εκ μέρους των τρίτων, με σκοπό την αποτροπή μελλοντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ελληνικού δημοσίου.

Η αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και της παράκτιας Ολυμπιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά (πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά), σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, συνιστά σκοπό εντόνου δημοσίου συμφέροντος, με τον οποίο επιδιώκεται ιδίως: α. Η συμβολή στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. β. Η προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της Αττικής και εν γένει της χώρας, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας. γ. Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς με υψηλή ανταγωνιστικότητα για την οικονομία της Αττικής και εν γένει της χώρας. δ. Η ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική μητρόπολη, τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας και σημαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων. ε. Η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών, εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς. στ. Η εφαρμογή πρότυπων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης και η απόδοση στο ευρύτερο μητροπολιτικό συγκρότημα της πρωτεύουσας χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς και πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών, υψηλής ποιότητας. ζ. Η εφαρμογή προτύπων σχεδίων, μεθόδων και τεχνικών για την αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου του Σαρωνικού και τη στροφή της πόλης προς τη θάλασσα.

pixidanews.gr

[via]

Advertisements

About Bantito

Here i am..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: