Πρόγραμμα αντιμετώπισης για τον περιβαλλοντικό θόρυβο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επεξεργάστηκε και σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, αποφάσισε τον εκσυγχρονισμό και… την αναβάθμιση των κριτηρίων συγκοινωνιακού θορύβου -που ισχύουν σχεδόν εδώ και 20 χρόνια- για τον οδικό θόρυβο. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε καθιέρωση νέων ορίων κοινοτικά εκσυγχρονισμένων δεικτών αξιολόγησης για τον οδικό, τον σιδηροδρομικό και τον αεροπορικό θόρυβο, ενώ προβαίνει σε υιοθέτηση για πρώτη φορά αυστηρότερων ορίων συγκοινωνιακού θορύβου για τη νυκτερινή περίοδο. Ως περιβαλλοντικός θόρυβος εννοείται ο θόρυβος περιβάλλοντος που στις ελληνικές αστικές συνθήκες προέρχεται κυρίως από τα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα. Το νομικό οπλοστάσιο του κράτους για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου είναι δυστυχώς παλαιό και ξεπερασμένο.

Ήδη, ξεκίνησε η εφαρμογή μιας στρατηγικής χαρτογράφησης περιβαλλοντικού θορύβου η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49 για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Βάσει των αποτελεσμάτων των στρατηγικών χαρτών περιβαλλοντικού θορύβου θα επακολουθήσει για πρώτη φορά και για όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας εφαρμογή Σχεδίων Δράσεων δημιουργώντας νέα δεδομένα στην πολιτική ελέγχου και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιασθούν και προταθούν δράσεις και ρυθμίσεις δημιουργώντας την απαραίτητη υποδομή για εστιασμένη εφαρμογή πολιτικής ελέγχου και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου σε τοπική κλίμακα.

Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«O περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του δεν μπορεί παρά να αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΕΚΑ. Σε αυτό το πλαίσιο επεξεργαστήκαμε σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των κριτηρίων συγκοινωνιακού θορύβου, που ισχύουν την τελευταία εικοσαετία. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα για ένα πιο ήσυχο περιβάλλον και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να προσπαθεί να του το εξασφαλίσει».

[via]

Advertisements

About Bantito

Here i am..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: