“Ειρήσθω εν παρόδω”

Αρχηγός των Ταγμάτων Ασφαλείας Πελοποννήσου ήταν ο Συνταγματάρχης Διονύσιος Παπαδόγκωνας. Όταν απέτυχε η εναντίον του Χίτλερ απόπειρα δολοφονίας… στις 20 Ιουλίου 1944, ο Παπαδόγκωνας έστειλε τηλεγράφημα ευχαριστώντας τον Θεό που έσωσε τον Φύρερ για το καλό της ανθρωπότητας.

Παραθέτουμε το τηλεγράφημα:

«Οι 5.000 αξιωματικοί και άνδρες των ελληνικών εθελοντικών τμημάτων της Πελοποννήσου, με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της όπισθεν αυτών, εκφράζουν την βαθυτάτην αγανάκτησίν των δια την εναντίον απόπειραν, σχεδιασθείσαν και επιχειρηθείσαν υπό υποκειμένων, τα οποία δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα του αγώνος κατά του κομουνισμού και των πλουτοκρατών συνεργατών του.

Εκφράζουν την χαράν των δια την θαυμαστήν διάσωσίν σας, και κλίνουν με ευγνωμοσύνην το γόνυ ενώπιον του παντοδυνάμου Θεού, όστις ήπλωσε προσταυετικήν χείρα επάνω εις την ζωήν σας, δια να σας διαφυλάξει εις το Γερμανικόν Έθνος και εις την εν τω αγώνι κατά της κομουνιστικής πανώλης ηνωμένην Ευρώπην.

Δια τους έλληνας εθελοντάς της Πελοποννήσου, η ένδειξις αυτή είναι μία παρόρμησις όπως συνεχίσουν δι όλων των δυνάμεων μέχρις εσχάτων τον αγώνα κατά των ξένων προς την χώρα μπολσεβικικών ορδών εν Ελλάδι.

Από της ιεράς γης της αρχαίας Σπάρτης, εκ της οποίας προήλθεν η δραξ των ηρώων του Λεωνίδου η οποία έσωσε τον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν υψούται η προσευχή μας: «Κύριε, διαφύλασσε τον Φύρερ».
Και η απάντηση από το Βερολίνο, με το ευχαριστήριο τηλεγράφημα, που, επί λέξει, έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Συνταγματάρχη Παπαδόγκωνα.

Ο Φύρερ έλαβε γνώσιν των εκδηλώσεων Υμών των 5.000 αξιωματικών και οπλιτών των εθελοντικών τμημάτων Πελοποννήσου και ευχαριστείται επί τούτοις εγκαρδίως. Ο Φύρερ διαβιβάζει Υμίν την πλήρη ευγνωμοσύνην του, ως και τους χαιρετισμούς του.

Ζήτω ο Φύρερ.
Υπογραφή
Χίμλερ (Υπουργός του Ράιχ και αρχηγός των S-S).

(Το τηλεγράφημα του Χίμλερ δημοσιεύτηκε στην κατοχική εφημερίδα της Τριπόλεως «ΑΛΗΘΕΙΑ», αρ. φύλλου 16 της 6ης Αυγ. 1944 και αναδημοσιεύτηκε σε φωτοτυπία στα «Αρκαδικά Νέα» της 27ης Μαΐου 1981).

«Ο Ι. Ράλλης, μαστροπός των ευγενεστέρων εθνικών παραδόσεων, στρατολογεί τους γενιτσάρους του και τους οπλίζει με τα όπλα που του δίνει ο πλέον θανάσιμος εχθρός του ελληνισμού. Ο Ράλλης θα πληρώσει με το αίμα του…Καλούμε τον ελληνικό λαό να κρατήσει σημείωσιν των ονομάτων εκείνων που τυχόν θα παραμείνουν εις τα Τάγματα. Η ώρα της τιμωρίας πλησιάζει. Ο κατάλογος θα είναι χρήσιμος».

Ραδιοφ. Σταθμός Λονδίνου, εκπομπή 16-7-1944

«Όσοι υπηρετούν εις τα Τάγματα Ασφαλείας θα θεωρηθούν ως εχθρικώς ενεργούντες κατά των Ηνωμένων Εθνών.»

Ραδιοφ. Σταθμός Λονδίνου 17-1-1944

«Όσοι υπηρετούν εις τα Τάγματα Ασφαλείας είναι ένοχοι εσχάτης προδοσίας»

Φωνή της Αμερικής 17-1-1944

«Τα μισθοφόρα αυτά όργανα της Γκεστάπο είναι ανάξια να φέρουν το όνομα του έλληνος»

Αϊζενχάουερ σε μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό 3-1-44.

*****

Τα παιδιά των δύο παραπάνω συνεργατών και προδοτών έγιναν υπουργοί και ο ένας Πρωθυπουργός.

Αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδας και των Ελλήνων.

[via]

About Bantito

Here i am..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: